Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie do plików cookies.

Granty i projekty realizowane przez pracowników Katedry

 • System informatyczny wspierający komunikację w języku migowym w instytucjach użyteczności publicznej, NCN NCBiR, TANGO, TANGO1/270034/NCBR/2015, 2015-2016 (M. Wysocki, J. Marnik, T. Kapuściński, M. Oszust, D. Warchoł)
 • Optymalizacja i nadzór procesu obróbki skrawaniem cienkościennych zespołów silników lotniczych z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej, NCBiR, INNOTECH, In-Tech, 2013-2015, Projekt realizowany przez WSK "PZL-Rzeszów"  we współpracy z PRz - pracownicy Katedry Informatyki i Automatyki (J. Kluska, T. Żabiński, T. Mączka, Z. Hajduk) oraz pracownicy Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa

 

Granty i projekty zrealizowane

 • Rozwój wielomianowych rozmytych systemów regułowych oraz metod inteligencji obliczeniowej do zastosowań w technice i medycynie, projekt badawczy własny NCN, NN 514 705540, 2011–2013 (J. Kluska).
 • Interfejs użytkownika oparty na naturalnych dla ludzi metodach ekspresji i komunikacji, grant NCN NN 516 483240, 2011–2013 (B. Kwolek).
 • Zaprojektowanie i wykonanie wieloczłonowego robota chirurgicznego nowej generacji wraz z oprogramowaniem, projekt badawczy N514 237638, 2010–2012, (R. Leniowski).
 • Koordynacja prac w zakresie projektów informatycznych PLATON i NewMAN przez Centrum Zarządzania Rzeszowskiej Miejskiej Sieci Komputerowej przy Politechnice Rzeszowskiej, jako członek Konsorcjum PIONIER, POIG, Priorytet II „Infrastruktura sfery B+R”, Działanie 2.3, 2009–2012 (J. Kluska).
 • Uczenie ze wzmocnieniem w trybie epokowo-inkrementacyjnym, projekt badawczy habilitacyjny Nr N N516 374536, 2009–2012 (R. Zajdel).
 • Metodyka specyfikacji, weryfikacji i implementacji oprogramowania dla systemów sterowania, grant promotorski 4156/B/T02/2010/38, 2010–2012 (J. Sadolewski).
 • Opracowanie oprogramowania sterowania kątem pochylenia samolotu wraz z procedurami określającymi jego jakość, które ma być testowane na konstruowanych w ramach projektu urządzeniach elektronicznych, zadanie realizowane w Katedrze Awioniki i Sterowania na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa w ramach projektu europejskiego SCARLETT (SCAlable and ReconfigurabLe elEctronics plaTforms and Tools) FP7-AAT-2007-RTD-1-211439 – 7 Program Ramowy – realizowanego przez konsorcjum 39 partnerów (m.in. General Electric Aviation, Airbus). Celem projektu jest opracowanie awioniki dla przyszłych samolotów pasażerskich zgodnej z koncepcją zintegrowanej modułowej awioniki, 2008–2012 (S. Samolej).
 • Oprogramowanie autonomicznego systemu sterującego samolotem w poszczególnych fazach lotu, zadanie realizowane w zespole Politechniki Rzeszowskiej w ramach projektu „Opracowanie bezzałogowego samolotu umożliwiającego obserwowanie terenu LOT (LATAJĄCY OBSERWATOR TERENU)” 0116/R/T00/2010/11 realizowanego przez Katedrę Awioniki i Sterowania Politechniki Rzeszowskiej i Instytutu Lotnictwa, 2010-2012 (S. Samolej).
 • Sprzętowa implementacja maszyny wirtualnej z wielozadaniowością dla sterowników programowalnych, projekt badawczo-rozwojowy N N514 412736, 2009–2011 (Z. Hajduk).
 • Automatyczne rozpoznawanie wypowiedzi w języku migowym na podstawie sekwencji wizyjnych, projekt badawczy własny N N516 369736, 2009–2011 (M. Wysocki).
 • Modelowanie układów sterowania z wykorzystaniem rozmytej interpretowanej sieci Petriego, grant habilitacyjny N 514 413 934, 2008–2011 (L. Gniewek).
 • System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej, zadanie badawczo-rozwojowe w ramach projektu POIG, 2009–2011 (Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych), 2009–2011 (B. Kwolek).
 • Udział w realizacji projektu POIG w ramach współpracy z Klastrem Technologicznym Zielona Kuźnia, POIG, Działanie 8.2, Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Numer projektu: WND-POIG.08.02.00-18-005/10, (Firma realizująca:  Gaweł Zakład Produkcji Śrub Sp. z o.o.),2011–2012 (T. Żabiński, T. Mączka, A. Bożek).
 • Współpraca z Klastrem Technologicznym Zielona Kuźnia w budowie platformy programowo-sprzętowej umożliwiającej praktyczne wdrażanie w polskich przedsiębiorstwach koncepcji Inteligentnych Systemów Produkcyjnych, projekt realizowany w ramach umowy o współpracy podpisanej pomiędzy Klastrem a Politechniką Rzeszowską, (Gaweł Zakład Produkcji Śrub Sp. z o.o., Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel Sp. z o.o., Bernacki Industrial Services Sp. z o.o.,Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego), od 2009 r., (T. Żabiński, T. Mączka).
 • Współpraca z WSK PZL Rzeszów S.A. w tworzeniu platformy programowo-sprzętowej umożliwiającej wdrażanie inteligentnych systemów monitorowania procesów i zasobów produkcyjnych, od 2010 r., (T. Żabiński, T. Mączka).
 • Współpraca z WSK PZL Rzeszów S.A. (Zakład Utrzymania Ruchu) w tworzeniu platformy programowo-sprzętowej umożliwiającej inteligentne monitorowanie stanu maszyn (Condition Monitoring), od 2010 r., (T. Żabiński, T. Mączka).
 • NE/03/2009 on the sale of the license on software package, (Control Program Developer), Praxis Automation Technology B.V., Leiden, Holland 2009, (L. Trybus, Z. Świder, A. Stec, B. Trybus, D. Rzońca, J. Sadolewski).
 • Otwarty system inżynierski do programowania sterowników wg normy IEC 61131-3, projekt 0507/R/T02/200703, 2007–2009 (L. Trybus).
 • Inteligentny system diagnostyki i wspomagania procesów przemysłowych DIASTER, zadanie badawczo-rozwojowe nr 3.2 pt. Nadrzędne strojenie i adaptacja pętli regulacyjnych w ramach projektu GR-65-0201/2007, (Politechnika Warszawska), 2007–2009 (L. Trybus).


Projekty badawcze

 • Otwarty system inżynierski do programowania sterowników według normy IEC 61131–3.
 • Inteligentny system diagnostyki i wspomagania sterowania procesów przemysłowych DIASTER.
 • Implementacja sprzętowa maszyny wirtualnej z wielozadaniowością dla sterowników programowalnych.
 • System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej.
 • Automatyczne rozpoznawanie wypowiedzi w języku migowym na podstawie sekwencji wizyjnych.
 • Wielomodalny system wizyjny wspomagający interakcję człowiek – maszyna w środowisku dynamicznym.
 • Metody segmentacji obrazów.
 • Rozpoznawanie polskiego języka miganego w układzie wizyjnym.
 • System wizyjny wspomagający interakcję człowiek – maszyna w środowisku dynamicznym.
 • Błędy zaokrągleń zmiennoprzecinkowych w realizacjach algorytmów sterowania i filtracji.
 • Automatyczne strojenie przemysłowych systemów sterowania.
 • Projektowanie i analiza wybranych układów sterowania rozmytego.
 • System wizyjny wspomagający interakcję człowiek – maszyna.
 • Wizyjny system śledzenia i interpretacji gestów wykonywanych rękami.

 Granty habilitacyjne

 • Metody segmentacji obrazów (B. Kwolek).
 • Aktywne tłumienie wibracji w lekkich robotach i manipulatorach zasięgowych (R. Leniowski).
 • Drążenie danych strukturalnych (K. Świder).
 • Modelowanie układów sterowania z wykorzystaniem rozmytej interpretowanej sieci Petriego (L. Gniewek).
 • Uczenie ze wzmocnieniem w trybie epokowo–inkrementacyjnym (R. Zajdel).

Granty promotorskie

 • Metoda kontroli stanu plazmy podczas magnetronowego wyładowania jarzeniowego (A. Stec).
 • Specyfikacja i walidacja protokołów komunikacyjnych czasu rzeczywistego (L. Pelc).
 • Weryfikacja poprawności oprogramowania układu sterowania złożonego z bloków funkcyjnych (J. Cisek).
 • Projektowanie systemów wbudowanych z zastosowaniem czasowych kolorowanych sieci Petriego (S. Samolej).
 • Synteza i weryfikacja algorytmów konwersji protokołów komunikacyjnych w polowych magistralach rozgłoszeniowych (W. Mikluszka).
 • Sterowanie systemami mechatronicznymi w czasie rzeczywistym – podejście klasyczne i inteligentne (T. Żabiński).
 • System wspomagający zarządzanie zużyciem energii elektrycznej w inteligentnym budynku (W. Szydełko).
 • Modelowanie i analiza interaktywnych systemów internetowych realizujących obsługę szybkozmiennych ofert (T. Rak).
 • Pozyskiwanie wiedzy z dużych zbiorów danych z zastosowaniem adaptacyjnych procedur generowania zapytań (B. Jędrzejec).
 • Metodyka specyfikacji, weryfikacji i implementacji oprogramowania dla systemów sterowania (J. Sadolewski).

 

Projekty celowe

 • Terminal operatorski, konwerter komunikacyjny CAN/MODBUS, regulator samonastrajalny i płyta analogowa.
 • Programowalny sterownik logiczny PLC–166 i przetwornik sygnałów PPS–10.
 • NE/03/2009 on the sale of the license on software package, (Control Program Developer), Praxis Automation Technology B.V., Leiden, Holland 2009, (L. Trybus, Z. Świder, A. Stec, B. Trybus, D. Rzońca, J. Sadolewski).
 • Otwarty system inżynierski do programowania sterowników wg normy IEC 61131-3, projekt 0507/R/T02/200703, 2007–2009 (L. Trybus).
 • Inteligentny system diagnostyki i wspomagania procesów przemysłowych DIASTER, (L. Trybus) zadanie badawczo-rozwojowe w ramach projektu GR-65-0201/2007, 2007–2009 (Politechnika Warszawska).

Granty KBN

 • Sterownik wielofunkcyjny PSW–166 i stacja pomiarowa WWT–166 z komunikacją CAN.
 • Regulator funkcjonalny RF–537.
 • Układy sterowania wykorzystujące logikę rozmytą i sieci neuronowe.
 • Metody i narzędzia inżynierii transputerowej i ich zastosowanie w sterowaniu ze sprzężeniem wizyjnym.
 • Aktywna kompensacja wibracji w lekkich robotach.
 • Komputer nadrzędny rozproszonego systemu automatyki.
 • Konfiguracja graficzna rozproszonego systemu automatyki.
 • Transputerowy system dla złożonych zadań sterowania w czasie rzeczywistym.
 • Komunikacja pozioma i redundancja w rozproszonym systemie automatyki.
 • Wieloprocesorowy 32–bitowy układ sterowania robota laboratoryjnego.