Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie do plików cookies.

Ogłoszenia i aktualności

 

Konferencja POUS 2023

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Jerzego Stachowicza,

wieloletniego Pracownika Naszej Katedry.

Odszedł od nas wspaniały Kolega, zasłużony i ceniony Pracownik.

Rodzinie Zmarłego wyrazy najgłębszego i szczerego współczucia

składają

Pracownicy Katedry

 Uroczystości pogrzebowe odbędą się 20 lipca 2023 r. (czwartek) o godz. 12.30
w kaplicy na Cmentarzu Pobitno w Rzeszowie.

 

Dzień Otwarty

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Dniu Otwartym Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, który
odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. (piątek) w godz. 8:30 – 14:00.

 

 Laboratorium Automatyki, Robotyki i Sterowania

 


 


Laboratorium Inteligentnych Systemów Interaktywnych

 

 

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr. inż. Marka Śnieżka (1966–2023),

wieloletniego Pracownika Naszej Katedry.

Odszedł od nas wspaniały Kolega, wybitny Naukowiec, zasłużony i ceniony Pracownik,
Nauczyciel i Wychowawca wielu pokoleń studentów.

Rodzinie Zmarłego wyrazy najgłębszego i szczerego współczucia

składają

Pracownicy Katedry

 

Dr inż. Marek Śnieżek (1966-2023)
W dniu 16 lutego 2023 r. zmarł nasz drogi Kolega, dr inż. Marek Śnieżek – wieloletni, niezwykle ceniony i aktywny pracownik Katedry Informatyki i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Dzięki Niemu Politechnika Rzeszowska była jedyną uczelnią w Polsce uczącą technologii, administrowania i programowania komputerów IBM typu mainframe.

Dr M. Śnieżek urodził się w 1966 roku w Lesku. W Rzeszowie ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne (1985) jako technik elektronik o specjalności elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa. W 1990 roku ukończył z wyróżnieniem studia dzienne magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Rzeszowskiej ze specjalnością automatyka i metrologia, wykazując swoje wczesne zainteresowania informatyczne. Przez dwa lata po ukończeniu studiów był nauczycielem przedmiotów z zakresu informatyki i automatyki w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Rzeszowie. W latach 1991-1998 pracował jako asystent na Wydziale Elektrycznym Politechniki Rzeszowskiej. W 1998 roku obronił w Niemczech doktorat nt. „Safety Licensable Programmable Logic Control” (Fachbereich Elektrotechnik der FernUniversität Gesamthochschule, Hagen) i w tym samym roku rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

Dorobek naukowy dr. Marka Śnieżka dotyczy zagadnień sterowania bezpiecznego, komunikacji i realizacji algorytmów w układach FPGA. Był współwykonawcą pięciu grantów naukowo-badawczych i współpracował z przemysłem, uczestnicząc w opracowaniu sterowników i regulatorów mikroprocesorowych, które były produkowane na licencji Politechniki Rzeszowskiej. Należał do wąskiej grupy specjalistów potrafiących łączyć doświadczenie programisty z umiejętnością konstruowania sprzętu cyfrowego. Był współautorem dwóch patentów przyznanych w Niemczech (M. Śnieżek, W. Halang - Digitale Datenverarbeitungsanlage für sicherheitsgerichtete Automatisierungsaufgaben zur Ausführung als Funktions- und Ablaufpläne dargestellter Programme, 2007; Elektronischer Vergleicherzweier Binärworte mit ausfallsicherheitsgerichtetem Ausgabeverhalten, 2008). Był również współautorem znaczących publikacji w czasopismach wydawnictwa Elsevier, w czasopiśmie Annual Reviews in Control, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, a także referatów na międzynarodowe konferencje, takie jak IFAC World Congress czy International Workshop on Real-Time Computing Systems and Applications.

Działalność dydaktyczna dr. M. Śnieżka dotyczyła architektury systemów komputerowych, komunikacji w systemach sterowania, programowania niskopoziomowego, projektowania układów cyfrowych w strukturach FPGA, automatyki i miernictwa przemysłowego oraz regulatorów i sterowników mikroprocesorowych; w tym zakresie wypromował ponad 100 dyplomantów. Na szczególną pochwałę zasługują osiągnięcia dydaktyczne dr. M. Śnieżka w ramach współpracy z firmą IBM, w ramach której od 2007 roku prowadził nadobowiązkowe zajęcia dla studentów z zakresu komputerów IBM mainframe. Dzięki temu ponad 100 absolwentów naszej Uczelni pracuje obecnie w instytucjach krajowych dysponujących takimi komputerami. Dr M. Śnieżek występował na konferencjach organizowanych przez IBM oraz Stowarzyszenie Użytkowników Technologii IBM Common Polska, wygłaszając wysoko oceniane wykłady. Samodzielnie zorganizował sześć konferencji z tego zakresu (2009-2017). Otrzymał wiele nagród, m.in. indywidualną nagrodę Rektora Politechniki Rzeszowskiej za organizację certyfikowanych kursów dla studentów w ramach przedmiotu fakultatywnego, „Podstawy systemu z/OS” (2012), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2013), nagrodę Dyrektora Generalnego IBM Polska i Kraje Bałtyckie („W podziękowaniu za wieloletnią współpracę i wybitne osiągnięcia w kształceniu młodych pokoleń specjalistów w zakresie technologii IBM Mainframe”, Warszawa, 2014). Dr M. Śnieżek był członkiem Inicjatywy Akademickiej IBM, Common Polska, Europa i USA. Do Jego wybitnych osiągnięć należy dołączyć 12 finalistów w amerykańskiej edycji konkursu IBM Master the Mainframe Contest, (2012-2016) oraz przeprowadzenie ponad 2800 godzin kształcenia w technologii „mainframe” dla ponad 300 studentów w latach 2007-2018.

Dr inż. Marek Śnieżek pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako doskonały dydaktyk, dobry Kolega, który za wcześnie od nas odszedł.

 

Doktorat Grzegorza Piecucha

W dniu 4 stycznia br. roku na Wydziale odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana Grzegorza Piecucha na temat: „Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej w diagnostyce maszyn CNC i wybranych procesów technologicznych”.  Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja mgr. inż. Grzegorzowi Piecuchowi oraz wyróżniła rozprawę doktorską. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Jacek Kluska, zaś promotorem pomocniczym dr inż. Tomasz Żabiński. Pracę recenzowali prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski oraz dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk, prof. WSEI.

 Gratulujemy!

Sukces

Miło nam poinformować, że student Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej inż. Krzysztof Grzebień został nagrodzony w ramach konkursu Engineer 4 Science 2022 przez jury złożone z przedstawicieli Uczelni, przedstawicieli firmy Intel oraz IEEE za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale pt. "Zastosowanie sieci głębokich do sterowania manipulatorem". Praca ta została wykonana pod opieką pracownika Katedry Informatyki i Automatyki dr. hab. inż. Krzysztofa Wiktorowicza, prof. PRz.

Konkurs Engineer 4 Science 2022 dotyczył prac dyplomowych I-ego stopnia i był organizowany przez Polską Sekcję IEEE, GovTech Polska oraz 4 Science Institute Sp. z o. o. w celu umocnienia współpracy środowiska akademickiego oraz przedsiębiorstw, wspierania wyższej edukacji i promowania najlepszych absolwentów wyższych szkół technicznych.

Gratulujemy!

 

Habilitacja Tomasza Kapuścińskiego

 

Uchwałą Rady do spraw Stopni Naukowych w dyscyplinach automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja Politechniki Łódzkiej dr inż. Tomasz Kapuściński, prof. PRz w dniu 27 września 2022 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja na podstawie osiągnięcia naukowego zatytułowanego „Wizyjne metody rozpoznawania wypowiedzi migowych i ich praktyczne zastosowanie”, na które składa się cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych oraz współautorstwo monografii naukowej i oryginalnego osiągnięcia technologicznego.

Dr inż. Tomasz Kapuściński ukończył studia na kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki Politechniki Rzeszowskiej w 1997 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał (z wyróżnieniem) w 2006 r. na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie pracuje w Katedrze Informatyki i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

Głównym obszarem jego działalności naukowej są zagadnienia związane z interakcją człowiek – komputer oraz przetwarzaniem i rozpoznawaniem obrazów.

 

Gratulujemy!

 

 

Fot. M. Dąbrowski

Zwycięzcy podkarpackiej edycji hackathonu NASA Space Apps Challenge

Studenci informatyki z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej zdobyli I i III miejsce podczas podkarpackiej edycji hackathonu NASA Space Apps Challenge organizowanego przez Podkarpackie Centrum Innowacji. Wydarzenie miało miejsce w dniach 1-2 października na terenie Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej.

W zwycięskiej drużynie "SKNI KOD" znalazło się czterech studentów Politechniki Rzeszowskiej: Oskar Tyniec, Arkadiusz Albiniak, Mateusz Fesz, Jakub Przystasz. Trzecie miejsce zajął także zespół ze Studenckiego Koła Informatyków „Kod” o nazwie "500 INTERNATIONAL SPACE STATION" w składzie Konrad Bochenek, Mateusz Herda, Mateusz Aliyev, Mariusz Dąbrowski.

Informacje o konkursie

W konkursie wzięło udział 27 drużyn z Podkarpacia. Każda z nich przez 28 godzin rozwiązywała jeden z 22 problemów. Zespół „SKNI KOD” stanął przed wyzwaniem o nazwie "Outfitting a Mars Habitat: A 3D Print Challenge",
w ramach którego opracowane zostało nowatorske narzędzie wielofunkcyjne oraz projekt modularnego koła łazika marsjańskiego. Efekty pracy można obejrzeć na stronie konkursu: https://2022.spaceappschallenge.org/challenges/2022-challenges/mars-habitat/teams/skni-kod/project

Drużyna „500 International Space Station” realizowała projekt w ramach tematu "Track the Space Station in 3D". Owocem jej pracy jest aplikacja internetowa służąca do śledzenia pozycji międzynarodowej stacji kosmicznej. Aplikację można sprawdzić na stronie https://2022.spaceappschallenge.org/challenges/2022-challenges/track-the-iss/teams/500-international-space-station/project

Nagrody specjalne

W ramach nagród specjalnych członkowie zwycięskich drużyn odbędą podróż do siedziby firmy SES w Luksemburgu.

Gratulujemy wygranej!

 

Dzień Otwarty

W dniu 7 czerwca 2022 roku Wydział Elektrotechniki i Informatyki otwiera się dla zwiedzających. Władze Wydziału serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do zapoznania się z ofertą WEiI na żywo. Podczas Dnia Otwartego uczestnicy będą mogli na własne oczy zobaczyć laboratoria dydaktyczne i badawcze naszego Wydziału, a także wziąć udział w VI konferencji naukowej Something About IT Security.

Uczestnicy wydarzenia

W wydarzeniu mogą uczestniczyć zarówno grupy zorganizowane, jak i pojedyncze osoby. Grupy zorganizowane prosimy o zapisywanie się u koordynatora ds. szkół dr. inż. Pawła Dymory (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ). Wydarzenie rozpocznie się uroczystym otwarciem w sali 61 w budynku A przy Wincentego Pola 2 (budynek od ulicy W. Pola).

Plan wydarzenia

Godzina 9:00 – sala A61 - oficjalne rozpoczęcie i przywitanie gości. Przedstawienie oferty oraz  osiągnięć Wydziału i studentów,

Godzina 10:00 – VI konferencja Something About IT Security,

Godzina 10:00 – rozpoczęcie zwiedzania laboratoriów,

Godzina 14:00 – zakończenie zwiedzania laboratoriów oraz Dni Otwartych WEiI.

Laboratoria dostępne dla zwiedzających:

 • Laboratorium Techniki Świetlnej (sala A-3)
 • Laboratorium Energoelektroniki (sala B-5)
 • Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii (sala B-22)
 • Laboratorium Metrologii Elektrycznej i Elektronicznej (sala A-211)
 • Laboratorium Charakteryzacji Półprzewodników (sala A-11)
 • Pracownia Dyplomowa (sala A-309)
 • Laboratorium Zjawiskowe (sala B-200b)
 • Laboratorium Przepięciowych Badań Awioniki (sala 3A, łącznik B-A)
 • Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości (sala A-59)
 • Laboratorium Sieci Komputerowych (sala F-602)
 • Laboratorium Inteligentnych Systemów Interaktywnych (sala D-104)
 • Laboratorium Automatyki, Robotyki i Sterowania (sala D-109)
 • Laboratorium Napędu Elektrycznego (sala B-50)
 • Laboratorium EMC (budynek AL – 1)
 • Laboratorium Telekomunikacji Światłowodowej (sala A-51)

 

W Laboratorium Automatyki, Robotyki i Sterowania dr inż. Andrzej Bożek prezentował działanie robotów przemysłowych.
Prezentacje zostały opracowane w ramach projektów studenckich. Laboratorium Inteligentnych Systemów Interaktywnych prezentowane zostało przez dra inż. Tomasza Kapuścińskiego, prof. PRz.

 

 

Zapraszamy!

 

 

 

Habilitacja Krzysztofa Wiktorowicza

Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk dr inż. Krzysztof Wiktorowicz, prof. PRz w dniu 17 grudnia 2021 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja na podstawie osiągnięcia naukowego stanowiącego jednotematyczny cykl publikacji zatytułowany „Wybrane metody uczenia systemów rozmytych”.

Dr inż. Krzysztof Wiktorowicz ukończył studia na kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki Politechniki Rzeszowskiej w 1993 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2001 r. w Instytucie Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Obecnie pracuje w Katedrze Informatyki i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

Głównym obszarem jego działalności naukowej są zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym i sterowaniem z logiką rozmytą.

Gratulujemy!

 

 

Granty Podkarpackiego Centrum Innowacji

 • Moduł elastycznej optymalizacji usług transportu zbiorowego na żądanie, Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI), RPPK.01.02.00-18-0085/17-00, umowa nr 33/PRZ/1/DG/PCI/2021, 2022 (A. Bożek, T. Krzeszowski, T. Śliwa)
 • Opracowanie uniwersalnego robota do zabiegów ureterenoskopii i cystoskopii z kompensacją ruchów oddechowych, Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI), RPPK.01.02.00-18-0085/17-00,  2022 (D. Ożóg, W.Łabuński, P.Obal)
 • Opracowanie automatycznej metody do określania jakości obrazów rezonansu magnetycznego, Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI), RPPK.01.02.00-18-0085/17-00, umowa nr 32/PRZ/1/DG/PCI/2020, 2021 (M. Oszust)
 • Opracowanie i wykonanie prototypowego modułu do planowania ruchu redundantnych robotów przemysłowych, Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI), RPPK.01.02.00-18-0085/17-00, umowa nr 21/PRZ/1/DG/PCI/2020, 2021 (R. Leniowski, D. Ożóg, M.Markiewicz)
 • Opracowanie metod do estymacji parametrów antropometrycznych człowieka na podstawie danych z kamery głębokości, Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI), RPPK.01.02.00-18-0085/17-00, umowa nr 11/PRZ/1/DG/PCI/2019, 2020 (T. Krzeszowski, K. Przednowek)
 • Weryfikacja modeli matematycznych manipulatora składającego się z 3 szeregowo połączonych przegubów Cardana sterowanych wewnętrznymi cięgnami na stanowisku laboratoryjnym, Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI), RPPK.01.02.00-18-0085/17-00, umowa nr 21/PRZ/1/DG/PCI/2019, 2020 (R. Leniowski, D. Ożóg, R. Jasiński, B. Korga, D.Poliszak, P. Popielarz)

 

 

Sukcesy sportowe dra inż. Michała Markiewicza

 

 

 Podczas dwóch ostatnich edycji Akademickich Mistrzostw Polski dr inż. Michał Markiewicz z zespołem zajęli drugie miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych AMP 2019/2020 oraz drugie miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych AMP 2020/2021 w żeglarstwie. Gratulujemy.

 

 

Doktorat Michała Markiewicza

W dniu 20.10.2021 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja mgr. inż. Michała Markiewicza pt. Hierarchiczna rozmyta interpretowana sieć Petriego”. Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja mgr. inż. Michałowi Markiewiczowi. Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. Lesław Gniewek, prof. PRz, zaś pracę recenzowali prof. dr hab. Marcin Szpyrka oraz dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ.

Gratulujemy!

 

Jubileusz 75-lecia urodzin Profesora Leszka Trybusa

  

 

 

 

Polska Akademia Nauk ogłosiła wyniki wyborów do wszystkich komitetów naukowych nowej kadencji 2020-2023.

Członkami Komitetu Automatyki i Robotyki PAN zostali:

prof. dr hab. inż. Leszek Trybus

oraz

prof. dr hab. inż. Jacek Kluska.

 

Gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

mgr. Franciszka Świdra

wieloletniego Dyrektora Administracyjnego Politechniki Rzeszowskiej

Rodzinie Zmarłego wyrazy najgłębszego i szczerego współczucia

składają

Rektor oraz Społeczność Akademicka Politechniki Rzeszowskiej

 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 10 stycznia br. (w piątek) o godz. 14:30 na Cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie.

 

 

Habilitacja Mariusza Oszusta

 

 

Uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej dr inż. Mariusz Oszust w dniu 19 września br. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna telekomunikacja na podstawie osiągnięcia naukowego stanowiącego jednotematyczny cykl publikacji zatytułowany „Nowe metody opisu cech lokalnych i ich zastosowanie do rozpoznawania obiektów i scen oraz do oceny jakości obrazów cyfrowych”.

Dr inż. Mariusz Oszust ukończył studia na kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej w 2005 r. Rozpoczął wówczas pracę w Katedrze Automatyki i Informatyki PRz. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskał w 2013 r. na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Głównym obszarem jego działalności naukowej są zagadnienia związane z rozpoznawaniem obrazów cyfrowych i oceną ich jakości.

Gratulujemy!

 

 

Habilitacja Zbigniewa Hajduka

 

zhajduk.jpg

 

Uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej dr inż. Zbigniew Hajduk w dniu 23 maja br. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja na podstawie osiągnięcia naukowego stanowiącego monotematyczny cykl publikacji zatytułowany „Zaawansowane metody projektowania systemów cyfrowych z układami FPGA oraz ich zastosowanie”.

Dr inż. Zbigniew Hajduk ukończył studia na kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Rzeszowskiej w 1998 r. Rok później rozpoczął pracę w Katedrze Automatyki i Informatyki PRz. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał (z wyróżnieniem) w 2006 r. na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Głównym obszarem jego działalności naukowej są zagadnienia związane z projektowaniem systemów cyfrowych opartych o układy programowalne FPGA.

Gratulujemy!

 

Habilitacja Romana Zajdla

 

 

Uchwałą Rady Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej dr inż. Roman Zajdel - adiunkt w Katedrze Informatyki i Automatyki w dniu 30 kwietnia br. uzyskał  stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

Stopień naukowy został nadany na podstawie dorobku naukowego, w ramach którego szczególną pozycję zajmuje monografia nt. Uczenie się ze wzmocnieniem w trybie epokowo-inkrementacyjnym”.

Dr inż. Roman Zajdel urodził się w 1965 r. w Krośnie. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej. Stopień naukowy doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka otrzymał odpowiednio w latach 1999 i 2019 na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Obecnie pracuje w Katedrze Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej. Jest autorem i współautorem szeregu prac związanych z zagadnieniami sztucznej inteligencji.

Gratulujemy!

 

 

 

Media o nas

 

INDEKS RZESZOWSKI MAGAZYN AKADEMICKI

KOŁO NAUKOWE ROBO

 

https://www.facebook.com/INDEKS.TV/

https://www.youtube.com/watch?v=fg4VAbV7JhM

 

 

 

DŁUGA NOC NAUKI W BERLINIE Z UDZIAŁEM SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Z POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

 

Podczas tegorocznego wydarzenia pn. Długa Noc Nauki (Lange Nacht der Wissenschaften) w dniu 9 czerwca dr inż. Joanna Marnik i dr inż. Tomasz Kapuściński przedstawili w Berlinie rozwiązania informatyczne wspierające osoby z niepełnosprawnościami opracowane w Zespole Wizji Komputerowej i Optymalizacji Katedry Informatyki i Automatyki. Stoisko Politechniki Rzeszowskiej, na którym można było sprawdzić, jak działają system SyKoMi oraz aplikacja BlinkMouse, zostało zorganizowane przy współpracy z Ambasadą Polski w Niemczech przez Polski Instytut w Berlinie, znajdujący się przy znanym i lubianym przez mieszkańców i turystów Placu Aleksandra.

SyKoMi wspiera komunikację osoby głuchoniemej z urzędnikiem. Aktualnie jest zainstalowany w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa, gdzie pozwala osobie głuchej załatwić bez pomocy słyszącego asystenta/tłumacza sprawy związane z dowodami osobistymi. Wypowiedzi w języku migowym są obserwowane przez kamerę i tłumaczone przez komputer na język pisany lub mówiony. Tłumaczenie przedstawiane jest urzędnikowi. Wypowiedzi urzędnika, wybrane przez niego z bazy danych, są przedstawiane osobie głuchoniemej w postaci filmu w języku migowym.

BlinkMouse pełni funkcję myszki ekranowej obsługiwanej za pomocą zamierzonych mrugnięć wykrywanych na podstawie obrazu z kamery. Aplikacja powstała z myślą o osobach sparaliżowanych, u których zachowała się funkcja mrugania. W połączeniu z klawiaturą ekranową daje możliwość obsługi komputera bez pośrednictwa standardowych urządzeń peryferyjnych (myszki i klawiatury).

W niedzielne popołudnie i wieczór Instytut Polski w Berlinie odwiedziło, mimo upału, blisko 200 osób zainteresowanych poznaniem efektów badań polskich naukowców. Stoisko PRz cieszyło się dużym zainteresowaniem. Każdy mógł zamigać, niejednokrotnie po raz pierwszy w życiu, wybrane spośród zawartych w wersji demo systemu SyKoMi słowa lub zwroty i zobaczyć wyniki ich tłumaczenia. Było to też okazją do wymiany doświadczeń związanych ze środowiskiem głuchych w Polsce i Niemczech i lepszego poznania sposobu funkcjonowania i problemów osób niesłyszących wynikających z barier komunikacyjnych. Odwiedzający nasze stoisko mogli także spróbować obsłużyć komputer bez użycia myszki/touchpada i klawiatury, posługując się jedynie zamierzonymi mrugnięciami. Możliwość odczucia na sobie trudności, jakie napotykają osoby z poważnymi ograniczeniami ruchowymi przy obsłudze komputera, poznanie alternatywnych rozwiązań tworzonych dla takich osób oraz związanych z nimi kosztów przybliżyły świat niepełnosprawnych ruchowo. Niektórzy z testujących BlinkMouse deklarowali, że wypróbują tę aplikację wraz ze swoimi niepełnosprawnymi bliskimi i znajomymi.

Kameralne warunki oraz ciepła atmosfera panujące w Instytucie Polskim w Berlinie były okazją do stworzenia pozytywnego wizerunku Politechniki Rzeszowskiej poza granicami naszego kraju i nawiązania kontaktów z rodakami pracującymi w Niemczech.

 Link do wydarzenia na portalu FB Instytutu Polskiego w Berlinie: https://www.facebook.com/events/460875501037143/

 

  Dr inż. Tomasz Kapuściński (stoi) z osobą testującą system komunikacji migowej SyKoMi; z lewej strony logo aplikacji BlinkMouse

 

 

   

Profesor Leszek Trybus doktorem honoris causa Politechniki Rzeszowskiej

 

 

 

 Doktor honorowy z JM Rektorem i pracownikami Katedry Informatyki i Automatyki

 

 

Profesor Leszek Trybus doktorem honoris causa Politechniki Rzeszowskiej - galeria zdjęć

 

Warsztaty Rails Girls

Zapraszamy na warsztaty współorganizowane przez Katedrę Informatyki i Automatyki PRz.

Odbędą się one 16-17 września 2017 w sali V18.

 

 

Nie żyje profesor Edward Nawarecki

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15.03.2017 r. zmarł prof. dr hab. inż. Edward Nawarecki.

Był absolwentem i wieloletnim pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wybitnym informatykiem, twórcą naukowej Szkoły inteligentnych systemów komputerowych, opiekunem naukowym i życzliwym recenzentem dokonań naukowych wielu osób, w tym również pracowników Katedry Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej. W latach 2003 – 2013 prowadził tu wykłady z zakresu sztucznej inteligencji, inżynierii wiedzy i systemów agentowych. Był promotorem dwóch przewodów doktorskich oraz około 40 prac dyplomowych. W roku 2007 został odznaczony medalem „Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej”.

Pan Profesor pozostanie w naszej pamięci jako wzór naukowca, nauczyciela akademickiego, prawego i życzliwego człowieka.

 

 

Warsztaty Rails Girls

Zapraszamy na warsztaty współorganizowane przez Katedrę Informatyki i Automatyki PRz.

Odbędą się one 17-18 września 2016 w sali V6.

 

 Pierwsze darmowe warsztaty Ruby on Rails

Zapraszamy na pierwsze darmowe warsztaty technologii Ruby on Rails na
Politechnice Rzeszowskiej. Warsztaty przeprowadzą programiści z firmy
Netguru Sp. z o. o. (http://netguru.co). Najlepsi uczestnicy mają szansę na
płatny staż w firmie. Zgłoszenia pod adresem https://netguru.co/workshops/.

Więcej informacji mogą udzielić Aleksandra Pszczoła (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
oraz Wojciech Rząsa (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).

 

 

 

 

 

FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS

 

 

 

 

FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS

 

 

Systemy Czasu Rzeczywistego

 

 

Konferencja "Systemy Czasu Rzeczywistego" jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Celem Konferencji SCR jest prezentacja bieżących prac prowadzonych przez środowiska akademickie i przemysłowe w zakresie systemów czasu rzeczywistego na tle współcześnie stosowanych podejść i technologii. Poza tym jest okazją do integracji środowiska informatycznego i umożliwia nawiązanie kontaktów przedstawicieli środowisk uczelnianych i przemysłowych, reprezentowanych przez firmy działające na terenie Polski.

XX jubileuszowa edycja Konferencji Systemy Czasu Rzeczywistego odbędzie się tym razem w Szczecinie w dniach 18-20 września 2013 roku.

W tym samym czasie i tym samym miejscu odbędą się również dwie inne flagowe konferencje Polskiego Towarzystwa Informatycznego: VIII edycja konferencji Sejmik Młodych Informatyków (SMI 2013) oraz XV edycja Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania (KKIO 2013). Uczestnictwo w SCR 2013 będzie upoważniało do uczestnictwa także w wydarzeniach dwóch wyżej wymienionych konferencji (bez dodatkowych opłat).